CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT POWERPOINT ONLINE: 300.000 Đ/1 KHÓA
Phần 1: giới thiệu về powerpoint
Phần 2: tùy chính, quản lí slide
Phần 3: hiệu chỉnh bài trình diễn
Phần 4: xây dựng nội dung
Phần 5: hiệu chỉnh background
Phần 6: làm việc với hiệu ứng
Phần 7: thiết kế game show, mini game (phí 100.000 vnd)
------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT WORD CƠ BẢN ONLINE: 300.000 Đ/1 KHÓA
Phần 1: hướng dẫn cài đặt
Phần 2: giới thiệu microsoft word
Phần 3: định dạng văn bản
Phần 4: chèn đối tượng vào văn bản
Phần 5: tạo bảng, hiệu chỉnh bảng
Phần 6: các chức năng khác
------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT WORD NÂNG CAO ONLINE: 400.000 Đ/1 KHÓA
Phần 1: tùy chọn và xử lí văn bản
Phần 2: làm việc với tài liệu lớn
Phần 3: kết xuất dữ liệu và frames
Phần 4: template và mẫu form
------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN ONLINE: 400.000 Đ/1 KHÓA
Phần 1: tìm hiểu về bảng tính
Phần 2: nhập liệu, trình bày
Phần 3: các hàm xử lí dữ liệu
Phần 4: các thao tác xử lí dữ liêu
Phần 5: luyện tập
------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN ĐỀ MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO ONLINE: 500.000 Đ/1 KHÓA
Phần 1: các thủ thuật nâng cao
Phần 2: ràn buộc, khống chế dữ liệu
Phần 3: các hàm nâng cao, thống kê
Phần 4: luyện tập
------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN ĐỀ ADOBE PHOTOSHOP CS6 ONLINE: 600.000 Đ/1 KHÓA
Phần i: giới thiệu về photoshop cs6
Phần ii: thao tác với ảnh
Phần ii: sử dụng các công cụ và menu chỉnh sửa ảnh
1. Sử dụng công cụ Crop, Move xử lí kích thước ảnh
2. Thực hành cắt, ghép ảnh thẻ 3x4, 4x6
3. Sử dụng công cụ Selection xử lí vùng chọn
- Thực hành tùy biến vùng chọn
- Thực hành ghép ảnh, tạo khung cho ảnh
- Thưc hành tạo mẫu quảng cáo cơ bản
4. Sử dụng Foreground và Background Color
- Thực hành tô màu bằng Forefound
- Thực hành tô màu bằng Background
5. Sử dụng công cụ Retouch, Paint, Gradient Tool xử lí với ảnh
- Thực hành tô 1 màu, 2 màu, nhiều màu
6. Chuyển ảnh màu thành ảnh trắng đen, trắng đen thành màu
7. Sử dụng công cụ Clone Stamp, Blur, Burn Tool khắc phục vùng ảnh xấu
- Thực hành xóa mụn, làm mịn da, tẩy nếp nhăn
- Thực hành làm mắt to, mắt 2 mí, mắt đỏ
8. Sử dụng công cụ Type Tool thêm văn bản vào hình ảnh
9. Kỹ thuật cắt ghép với Layer Mask, Clipping Mask
- Thực hành ghép ảnh quảng cáo, đĩa CD
- Thực hành ghép ảnh tự do, ảnh cưới.
------------------------------------------------------------------------------
CHUYÊN ĐỀ TIN HỌC B ACCESS ONLINE: 600.000 Đ/1 KHÓA
Phần 1: giới thiệu hqt csdl access
Phần 2: tạo cơ sở dữ liệu (table)
Phần 3: thiết kế truy vấn query
Phần 4: thiết kế báo biểu (form)
Phần 5: thiết kế báo cáo (report)
Phần 6: tập lệnh (macro)
Phần 7: module (thủ tục)

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ CÓ NỘI DUNG CHI TIẾT
Phone: 0907.20.10.57 ( Ms Ngân)